Het probleem

Staatssecretaris Mona Keijzer kwam onlangs met een nieuwe wet. Een wet dit grote consequenties heeft voor de Goede Doelen sector.

Ongevraagde telemarketing wordt verboden en kan alleen nog plaatsvinden op basis van toestemming.

‘Nederlanders irriteren zich in grote mate aan ongevraagde telemarketing’, verklaart de staatssecretaris. ‘Daarom ga ik dit wettelijk verbieden.’

Hierdoor dreigen de Goede Doelen in Nederland jaarlijks 15% van de 100 miljoen klantwaarde mis te lopen. Het vakblad Fondsenwerven schreef dat de inkomsten van alleen al de top 50-Goede Doelen door de nieuwe wetgeving met bijna € 100 miljoen afnemen.

Ook de telemarketingbureaus lopen hierdoor substantiële inkomsten mis.

Daarnaast dreigen wij als Goed Doel, zonder toestemming vooraf, zelfs onze eigen vrijwilligers en collectanten niet meer te mogen bellen. Honderdduizenden vrijwilligers zetten zich elk jaar in voor Goede Doelen. Ze geven voorlichting, gaan rond met de collectebus of organiseren een evenement. Zelfs het telefonisch benaderen van leden en donateurs komt in gevaar.

Meer weten? Ga naar extra informatie.Podcast

Vanuit Den Haag klinken de geluiden dat er, voor de nationale veiligheid, maatregelen genomen moeten worden omtrent grote giften en telemarketing. Marc Petit, directeur van Nederland Filantropieland, is het daar in de context van de filantropische sector niet mee eens. Geven is een privékwestie en telemarketing is belangrijk in de participatiesamenleving: dat moet zo blijven. Ook bespreekt Marc met gastpresentator Jaap Zeekant of er in de Hofstad begrip is voor de positie van de filantropie en wat Nederland Filantropieland gaat doen om belemmerende wetgeving te voorkomen.

Tijd voor actie!

Nederland Filantropieland vindt dit ontoelaatbaar. Als wij bellen, bellen we voor een Goed Doel. Dat is toch iets anders dan een telefoonabonnement,  zonnepanelen, energie of een  maandje gratis voetbal kijken. Telefoontjes die voor échte irritatie zorgen.

Dit is een belangrijk moment om vanuit de sector gezamenlijk een tegengeluid te laten horen. Telemarketing is één van de instrumenten die de Goede Doelen sector toepast. Met de mogelijke komst van de wet, ligt de weg voor de overheid en de politiek open om ook andere instrumenten onder de loep te nemen, zoals huis aan huis werving. Hier zijn inmiddels Kamervragen over gesteld. Zover moeten we het niet laten komen. Tijd voor actie!

Organisaties die bellen voor een Goed Doel verdienen een uitzonderingspositie. Een uitzonderingspositie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Nederland Filantropieland wil samen met de gehele sector hier voor vechten.

Ga voor meer informatie naar onze aanpak.

Meedoen? Meld je dan aan bij het actieplatform  'Irritatie? Hoezo!'.
% Calls Goede Doelen van het totaal
% Calls commerciële sector van het totaal

Meer informatie

Voor meer informatie, klik op één van de onderstaande blokken.

Reacties van professionals uit de Goede Doelen sector

Het laatste nieuws

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, versturen wij nieuwsbrieven naar onze achterban. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief.

Pas op! De Consumentenbond zet hoog in

De Consumentenbond, de belangenbehartiger van de consument in Nederland, laat weten blij te zijn met het wetsvoorstel, maar het tegelijkertijd te zien als een gemiste kans, omdat het niet zover gaat als gehoopt. De Consumentenbond vindt vooral de regel dat telemarketeers zelf de maximumtermijn mogen bepalen waarin zij bestaande klanten nog mogen benaderen voor een nieuw aanbod onprettig en hadden liever gezien dat de hele termijn geschrapt werd. Dit omdat volgens hen blijkt dat zelfregulering niet werkt.
Follow by Email