Energiemaatschappijen zullen meer inzetten op deurverkoop nu ongevraagde telemarketing verboden wordt. Deurverkoop is echter amper te controleren en levert nu al honderden klachten op van gedupeerden. ,,Dit wordt een puinzooi’’, waarschuwen kenners uit de verkoopbranche.

Vragen van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma van D66 aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het verbieden van deurverkoop

1. Kent u het artikel ‘Meer deurverkoop van energie verwacht: ‘Dit wordt een puinzooi’’? 1)

2. Herkent u het signaal dat naast de overlast van deurverkoop, mensen geregeld last hebben van misleiding of agressieve verkooptechnieken bij deurverkoop? Deelt u de zorg dat deurverkoop de positie van consumenten kan schaden?

3. Wanneer verwacht u dat het verbod op ongevraagd telefonische verkoop ingaat?

4. Verwacht u net als de sector dat het aantal deurverkopen gaat toenemen als het verbod op ongevraagde telefoonverkoop ingaat?

5. Heeft u een indicatie hoeveel deurverkopen er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden?

6. Kunnen gemeenten via de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op deurverkoop instellen? Zo ja, kunt u een inschatting geven hoeveel gemeenten een dergelijk verbod hebben?

7. Wat vindt u van de oplossing om ongevraagde deurverkoop, net zoals ongevraagde telemarketing, te verbieden en een opt-in systeem te hanteren?

8. Klopt het dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bezig is met een onderzoek naar agressieve en misleidende werving bij energiecontracten? Hoeveel signalen zijn er bij de ACM binnengekomen? Wanneer verwacht u dat het onderzoeksrapport beschikbaar is?

9. Hebben de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond eerder deze problemen bij u aangekaart? Welke maatregelen heeft u op basis van die signalen ondernomen?

10. Kunt u deze vragen voor het Algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 5 december 2019 beantwoorden? 1) AD, 14 november 2019; https://www.ad.nl/economie/meer-deurverkoop-van-energie-verwacht-dit-wordteen-puinzooi~a26b186c/

Follow by Email