We worden over een kam geschoren

Er komt nieuwe wetgeving aan op het terrein van telemarketing. Slechte wetgeving voor al die Goede Doelen die regelmatig telefonisch contact zoeken met hun leden, donateurs, vrijwilligers en collectanten.

Ongevraagde telemarketing wordt verboden en kan alleen nog plaatsvinden op basis van toestemming. Ons actieplatform streeft een uitzonderingspositie na voor Goede Doelen. Een uitzonderingspositie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Staatssecretaris Mona Keijzer vindt dit niet nodig, omdat de Kantar-studie, waaraan de staatssecretaris refereert, uitwijst dat ook telemarketing van goede doelen bij velen tot irritatie leidt. ‘Nederlanders ergeren zich in grote mate aan ongevraagde, telefonische verkoop,’ verklaart de staatssecretaris. ‘Daarom ga ik dit wettelijk verbieden.’

Ook al bel je om steun te vragen voor grote maatschappelijke issues en ook al voer je het gesprek op een vriendelijke en niet opdringerige manier. Geen argumenten om een uitzondering te maken voor Goede Doelen. We worden over een kam geschoren met verkopers van betaaltelevisie en zonnepanelen. Foute boel. Help mee om dit te voorkomen. Meld je aan!

Uitgangspunten nieuwe wet

Het wetsvoorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten die worden geregeld voor telemarketing na invoering in (naar verwachting) 2021:

 • Ongevraagde telemarketing is verboden en kan alleen nog plaatsvinden op basis van toestemming (opt-in)
 • Voor de vereisten van toestemming wordt aangehaakt bij de AVG
 • Schenkingen van donateurs worden gelijkgesteld aan verkoop aan klanten en wordt daarmee gezien als een ‘klantrelatie’
 • Anoniem uitbellen wordt verboden, een herkenbaar nummer wordt verplicht
 • De klantrelatie-uitzondering voor telemarketing wordt gelijk gesteld met die voor e-mail
 • Op een later moment kunnen zonder wetswijziging (via AMvB) aanvullende regels worden toegevoegd
 • Deze mogelijkheid kan worden gebruikt als de aangescherpte zelfregulering, de code Telemarketing, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid

De overheid ondersteunt de opvatting , dat ongevraagd bellen irritant is. Uit ons eigen klachtenregister blijkt het volgende:

 • Jaarlijks gemiddeld 600.000 gesprekken
 • Ongeveer 200 klachten
 • Minder dan 40 klachten gaan over het gesprek zelf

Oftewel: Irritatie? Hoezo!

Urgentie

Ontluisterend was het! Het gemak waarmee het belang van het kanaal telemarketing voor de inkomsten van Goede Doelen (en andere organisaties) opzij werd gezet ten faveure van de beheersing van consumentenirritatie. Van de zes Kamerleden, die aan het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat deelnamen, hadden er vijf geen enkel probleem mee dat Staatssecretaris Mona Keijzer, zonder enig gedegen onderzoek naar de effecten op de inkomsten voor Goede Doelen, de opt-in bij telemarketing doorvoert. Kamerlid Moorlag van de PvdA probeerde nog even extra gas te geven door ook weer het bel-niet-aan-register op de kaart te zetten. Keijzer ging er nu niet in mee.

Misschien is het te wijten aan onderschatting, maar ik neem waar dat de Goede Doelen zich openlijk nog geen grote zorgen maken. Er wordt geen urgentie gevoeld denk ik, terwijl die er wel zou moeten zijn. “We hebben altijd straatwerving nog”……… zou dat het zijn? Maar ook hier zijn inmiddels Kamervragen over gesteld. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad. Of “we kunnen altijd nog onze bestaande donateurs bellen!”. Wat zou er met de inkomsten van Goede Doelen gebeuren, vraag ik me af, als er toestemming voor telemarketing nodig is, je nog maar een jaar mag bellen met vertrokken donateurs zonder toestemming en er een bel-niet-aan-register is? Klinkt dat alarmerend? Het is allerminst ondenkbaar. Oftewel: het spel is op de wagen!

Bron: Vakblad Fondsenwerving, Patrick Jordens, 28 februari 2019

De positie van de filantropie

Waarom pleiten we voor een uitzonderingspositie? De redenen daarvoor zijn eigenlijk in een paar belangrijke argumenten samen te vatten:

 • Goede doelen bellen nooit voor zich zelf, maar voor anderen die hulp nodig hebben en niet in staat zijn zelf om deze hulp te vragen
 • Goede doelen worden gedragen door alle Nederlanders. Bijna 90% van de bevolking steunt deze en daarmee ook de activiteiten die zij ontplooien om deze steun te materialiseren
 • Gevraagd worden om hulp in een participatie samenleving komt niet altijd op een gelegen moment en is soms lastig. Nee zeggen mag en wordt door de vragers gerespecteerd
 • Van de 80 miljoen calls per jaar komen er slechts 5 miljoen van de goede doelen
 • Klachtenregisters van telemarketingbureaus geven aan dat per 100.000 gesprekken er slechts 65 klachten zijn waarvan er slechts 10 over het gesprek zelf gaan
 • Bijna iedere Nederlander profiteert zelf van het werk van de goede doelen (medisch onderzoek, sociale infrastructuur, etc.). We vragen dus voor elkaar, aan elkaar
 • Goede doelen kennen ook vrijwilligers en sympathisanten. Naast donateurs die al financieel steunen mogen ook deze groepen als ‘klant’ of ‘warme relatie’ aangemerkt en benaderd worden

Principiële uitgangspunten gezond filantropieklimaat

Los van het feit dat inkomsten in het geding zijn, gaat het ons vooral om de principiële uitgangspunten die horen bij een gezond filantropieklimaat in Nederland. Juist nu de overheid steeds meer uitgaat van zelfredzaamheid van burgers. Dit onder de noemer ‘de partcipatiesamenleving’. Maar dan moeten we wel in staat zijn om onder andere via de telefoon het contact te kunnen onderhouden. Bij een neo-liberale terugtrekkende overheid hoort meer civil space! Fundraising is Force for Good.

Natuurlijk gelden ook economisch motieven. Van de 100 miljoen klantwaarde die jaarlijks wordt gerealiseerd via telemarketing komt een nog onvoorspelbaar percentage in het geding. Maar het gaat vooral om principiële uitgangspunten die horen bij een gezond filantropieklimaat in Nederland. Daarop is politiek en samenleving aanspreekbaar.

Beeld of werkelijkheid

Actieplatform

Wij hebben inmiddels een actieplatform opgezet onder de naam Irritatie? Hoezo! Wij roepen iedereen op een bijdrage te leveren aan dit actieplatform. Breng mensen en (financiële) middelen in om het actieplatform te steunen! Neem contact op met Marc Petit van Nederland Filantropieland via marc@nlfl.nl of via 06-46323852 of meld je aan via de website van Irritatie? Hoezo!

Goede Doelen Nederland, een aantal goeden doelen en telemarketingbureaus hebben inmiddels gehoor gegeven aan onze oproep. Doe ook mee! Voor een gezond filantropie-klimaat in Nederland

Follow by Email